wadah3

wadah3

SG. MERAB - Pada 26 April 2015 yang lalu, Majlis Mahabbah 400K telah diadakan bertempat di Pusat Dakwah dan Tarbiyah WADAH (PDTW). Majlis yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Pembangunan PDTW ini telah dihadiri oleh ahli-ahli Wadah, ABIM dan PKPIM (WAP). Ianya diadakan bagi memperlihatkan kemajuan pembangunan PDTW kepada warga WAP serta sebagai salah satu cara memungut dana pembangunan pusat ini yang masih diperlukan. Projek pembangunan pusat ini yang telah bermula sejak April 2014 kini telah mencapai 65% kemajuan pembangunan. 

Majlis turut dihadiri Presiden WADAH, Dato' Dr. Siddiq Fadhil serta Dato' Fadzil Muhammad.

Majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada Dr. Ab. Halim Muhammad, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan PDTW. Beliau mengalu-alukan kedatangan semua yang hadir serta menekankan tentang peri utama melakukan kebajikan sebagai seorang Muslim. Beliau turut mengingatkan bahawa kualiti hidup secara umumnya, akan terbina dengan baik, apabila aspek-aspek ini dapat diberikan tumpuan iaitu; 1) Pendidikan; 2) Peribadatan dan penghayatan syariat Islam ; serta 3) Harta. 

 

Majlis diteruskan dengan taklimat teknikal pembangunan yang disampaikan oleh Hj. Mukhlis Sahid selaku Ahli Jawatankuasa PDTW. Menurut beliau, kos pembinaan serta keperluan prasarana yang lain, termasuk kos perkhidmatan yang lain bagi projek ini dianggarkan bernilai RM 1.0 juta. Sehingga kini, dana pembangunan pusat masih diperlukan khususnya untuk kos kerja-kerja akan datang. Berikut merupakan butiran kerja akan datang serta anggaran kos yang diperlukan:

Bil.

Butiran Kerja

Anggaran Kos

1.

Kerja2 kemasan dinding, lantai serta siling

RM 150,000

2.

Kerja2 tingkap & pintu

RM   70,000

3.

Kerja2 pendawaian elektrik

RM   85,000

4.

Kerja2 paip air & kelengkapan

RM   60,000

5.

Kerja2 saluran najis & tangki

RM   25,000

6.

Kerja2 pagar, longkang/culvert & premix

RM   85,000

7.

Pemasangan lampu & penghawa dingin

RM 160,000

JUMLAH KESELURUHAN

RM 635,000   

 

Majlis seterusnya dirasmikan oleh Presiden WADAH, Dato' Dr. Siddiq Fadhil. Beliau menyeru warga WAP agar mengambil setiap peluang yang datang untuk berinfaq dan berwakaf. Dato' Dr. Siddiq turut memetik maksud Surah Ali-Imran, 3:14;

 

"Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; harta benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih; dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga)."

 

                    

 

Presiden WADAH turut mengingatkan warga WAP agar tidak berhenti dalam membuat kebaikan. Menurut beliau, buat baik biarlah berkali-kali dan bukan hanya sekali, dan berbuat kejahatan jangan diulang lagi setelah terlanjur melakukannya. Beliau mengakhiri ucapan beliau dengan serangkap pantun;

Nasi kukus siap tersaji,

Buat hidangan makan siang,

Sejak tikus naik haji,

Banyak kucing yang sembahyang.

 

Majlis Mahabbah 400K diakhiri dengan jamuan makan tengahari.

 

 

* Kredit catatan Saudara Sirajuddin Sirat

 

 

 

 

 

 

Tagged under

Bangi - Tanggal 10 Mac 2015 bersamaan 19 Jamadilawal 1436H telah berlangsung Seminar Kebangsaan Pemikiran Raja Ali Haji bertempat di Dewan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Seminar yang dianjurkan bersama Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Wadah Pencerdasan Umat (WADAH), Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), dan Lembaga Zakat Selangor (LZS) dengan kerjasama Gabungan Pendakwah Islam Selangor (GAPIS), Badan Kebajikan Wanita Islam Selangor (BAKEWANIS), Persatuan Ulama Malaysia (PUM) dan Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Selangor (PSMCS).

Pada umumnya, objektif seminar adalah untuk mengupas kepelbagaian pemikiran Raja Ali Haji menerusi karya-karya yang telah dihasilkan di samping memahami pemikiran Raja Ali Haji dalam perspektif penghayatan nilai-nilai agama dan fiqh dawlah. Ucapan perasmian seminar disampaikan oleh Hj. Mohd Yusop Hassan, Pengerusi Wadah Selangor. 

 

 

 

Ucaptama seminar ini disampaikan oleh Presiden Wadah, YBhg. Dato’ Dr. Siddiq bin Fadzil yang bertajuk "Raja Ali Haji : Kecendiakawan dan Kepengarangannya". Selain itu, ditekankan juga aspek ketokohan dan keilmuan Raja Ali Haji semasa hayat beliau.

Pada sesi kedua pada jam 11.00-1.00 petang berlangsung dua sidang selari. Sidang selari 1 di Dewan Said Ramadhan al-Buti menampilkan pembentang pertama Dato’ Dr. Abu Hassan Sham yang bertajuk "Pemikiran Raja Ali Haji Menerusi Hasilan Puisi" dan pembentang kedua dengan tajuk "Aspek Kesufian dalam Karya Raja Ali Haji (1808-1873M)" oleh Puan Fairuzah binti Basri. Manakala sidang selari 2 di dewan berbeza pula menampilkan Prof. Madya Dr. Khalif Muammar bin A. Harris yang membentangkan tajuk "Sistem Kehakiman Islam Dalam Karya Raja Ali Haji" dan pembentang kedua Puan Wazzainab binti Ismail yang membentangkan tajuk "Mengembalikan Kecemerlangan Ulama-Suatu Cabaran Bagi Umat Menerusi Perspektif Raja Ali Haji".

 

 

Seterusnya, sidang selari 3 dan sidang selari 4 berlangsung pada jam 2.30-4.15 petang di dewan yang sama. Sidang selari 3 menampilkan Puan Ayu Nor Azilah binti Mohamad yang membentangkan tajuk "Peranan Raja Ali Haji dalam Pertembungan Agama dan Politik di Alam Melayu" dan Dr. Arba’iyah binti Mohd. Noor membentangkan tajuk "Pemikiran Sejarah Raja Ali Haji Menerusi Tuhfat al-Nafis, Karya Ulung Kesultanan Johor-Riau-Lingga". Manakala sidang selari 4 pula menampilkan Prof. Dr. Tatiana A. Denisova yang membentangkan tajuk "Ketatanegaraan Melayu Kurun ke-19 Menerusi Pandangan Raja Ali Haji: Kajian Berasaskan karya Sejarah Tuhfat al-Nafis". Pembentang terakhir disampaikan oleh Puan Rohaini binti Amin yang bertajuk "Bahasa Melayu Sebagai Wadah dan Tarbiah dari Kaca Mata Raja Ali Haji".

 


Berpandukan pembentangan, perbincangan dan cadangan yang dikemukakan dalam seminar ini, Jawatankuasa Resolusi Seminar membuat beberapa rumusan untuk pemerhatian semua pihak supaya mendapat pertimbangan dan seterusnya dapat melaksanakannya di peringkat masing-masing.

Maka, resolusi yang dapat dirumuskan  berdasarkan seminar ini adalah seperti berikut:

1. Meminta Kementerian Pendidikan Malaysia memperkukuhkan lagi usaha yang sedang dibuat oleh Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia dan beberapa pihak lain seperti DBP dan Jabatan Sejarah UM untuk mengumpul dan mengkatalogkan manuskrip tentang Islam dan Melayu, khazanah penulisan tokoh-tokoh Melayu Islam dan seumpamanya yang berada berselerakan di seluruh dunia.

2. Mencadangkan agar kerajaan Negeri Selangor, melalui UNISEL untuk menganjurkan dan menawarkan satu kursus peringkat sijil kepada masyarakat umum iaitu Kursus Pemikiran Raja Ali Haji. Kursus ini dicadangkan agar diberi keutamaan kepada para nazir dan imam kanan masjid-masjid di Selangor. Seterusnya boleh diikuti dengan tokoh-tokoh yang lain pula.

3. Menguruskan “Kerusi RAH” KUIS yang berperanan mengkaji dan menganalisa tokoh-tokoh ulama/umarak dan pemikir Islam Alam Melayu.

4. Meminta kerajaan negeri Selangor untuk memperuntukkan sejumlah dana bagi membiayai kos penulisan dan penerbitan buku-buku tentang tokoh-tokoh Melayu dan perkembangan Islam di Alam Melayu yang telah menanjakkan umat ke tahap ilmu dan pengalaman Islam secara menyeluruh.

5. Sekretariat Raja Ali Haji disyorkan agar terus beroperasi untuk membuat penjelajahan seluruh negara khususnya di negeri Selangor untuk menyebarluas ketokohan raja Ali Haji dan maknanya kepada pembentukan watak, otak dan jiwa umat.

6. Mencadangkan kerajaan negeri Selangor mengadakan program khusus iaitu “Bengkel Pemikiran Raja Ali Haji” untuk penggerak masyarakat – jawatankuasa masjid, JKK dan Badan Bukan Berkanun Islam dengan Kerjasama KUIS, MAIS, JAIS, WADAH dan DBP.

7. Berdasarkan ungkapan ‘Sejarah yang benar tidak semestinya sejarah yang rasmi. Sejarah yang rasmi pula tidak semestinya benar’. Maka dicadangkan kepada KUIS dan DBP agar satu kajian dan analisa dilakukan untuk mengasingkan antara catatan yang palsu dengan fakta yang sohih tentang Alam Melayu dan tokoh-tokoh yang mewarnai dan mewakili zamannya.

8. Mengesyorkan agar perbincangan ilmiah seperti seminar, wacana dan diskusi meja bulat diadakan secara berkala. Hasilnya diterbitkan dalam bentuk buku, majalah dan risalah yang boleh dijadikan rujukan dalam menghasilkan tulisan ilmiah.

9. Memperuntukkan sejumlah dana dalam bentuk geran penyelidikan kepada para pengkaji yang berminat untuk menterjemah, mentransliterasi, dan menyelidik buku-buku hasil penulisan tokoh-tokoh terkenal yang masih banyak dibiarkan ‘terbiar’ tanpa diusik.

10. Mencadangkan agar buku-buku yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh yang terkemuka di Alam Melayu umumnya di Malaysia khasnya dijadikan antara buku yang perlu dipelajari oleh para pelajar sama ada pada peringkat rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi.

Tagged under

  SEMINAR INTERNASIONAL KEPAHLAWANAN BUYA HAMKA

Disampaikan oleh Ahmad Azam Abd. Rahman pada hari Sabtu, 21 Februari 2015

Aula IPDN Bukittinggi di Baso, Indonesia

 

 1. Buya Hamka (1908-1981) adalah nama besar, sosok ulama, pemikir, sejarawan, pujangga, aktivis umat kelahiran rantau Alam Melayu yang sukar dicari ganti. Umat Islam di Malaysia begitu terhutang budi kepada Buya Hamka atas didikan Ummatiknya khususnya melalui karya monumentalnya iaitu Tafsir Al-Azhar yang begitu popular. Tafsir  Al-Azhar begitu berkesan disanubari umat Melayu kerana ianya dilatari sejarah perjuangan dakwah di Alam Melayu, politik dan pergolakan masyarakat yang dikupas bagi mentafsirkan sesuatu ayat Al-Quran. Berbeza dengan Tafsir dari Ulama Timur Tengah, olahan Buya Hamka bersifat situational, kontekstual dan kontemporaneous dengan Alam Melayu sebagai sasaran dakwah dan didikannya.                                                                                                                                                                                                                       
 2. Faktor inilah antara sebab, umat Islam di Malaysia merasa turut memiliki Buya Hamka, merasa Buya Hamka bukan orang lain, malah 'urang awak' dalam pengertian semangat ukhuwwah Islamiyyah dan semangat kesatuan umat serantau. Sementelahan pula, rasanya belum ada lagi ulama yang lahir setakat ini yang setanding dengan Buya Hamka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 3. Malah Buya Hamka turut berkongsi semangat ini apabila beliau sendiri menyatakan "Sambutan ke atas diri saya, manusia yang dha'if ini, dari rakyat di kedua Negara itu, sama mengharukan saya , kerana cinta saya kepada rakyat di kedua Negara itu pun sama, tidak berlebih, tidak berkurang dan tidak berat sebelah. Cinta saya menghadapi rakyat di Ujung Padang sama dengan cinta menghadapi rakyat di Kota Kinabalu. Mahasiswa mengerumuni saya di Universiti Kebangsaan meminta tandatangan sama dengan kerumunan mereka di Universiti Gadjah Mada. Membaca khutbah Jumaat di Masjid Negara di Kuala Lumpur sama dengan membaca khutbah di Masjid al-Azhar Jakarta. Dan semua, saya hadapi dengan Bahasa yang satu."(Mengenang 100 Tahun HAMKA, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, 2008 ms 89).                                                                                                             

 4. Malah pendirian ini ditegaskan secara tuntas oleh Buya Hamka di dalam majlis Konvokesyan Universiti Kebangsaan Malaysia ke-2 tahun 1975 saat menerima gelar kehormatan Doctor Honororis  Causa dengan mengatakan, "Negara Malaysia tetangga karib, serumpun seasal, seadat, sekebudayaan dengan Negara tempat saya dilahirkan, Republik Indonesia." (Mengenang 100 HAMKA, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, 2008, ms89)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 5. PENDIDIKAN UMMATIK

  Pendidikan Ummatik bermaksud setiap Muslim wajib mempersiapkan dirinya melalui sistem pendidikan berterusan bagi melaksanakan peranan yang diwajibkan Allah SWT kepadanya sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran iaitu peranan sebagai Hamba Allah (Ad Zhariyat 51:56), Khalifah Allah (Al-Baqarah 2:30), Rahmat Allah (Al-Anbiya 2:143), Khayra Ummah (Ali Imran 3:110) dan Ummatan Wasatan (Al-Baqarah 2:143).

  Buya Hamka adalah seorang tokoh Ulama Inspiratif, Mufakkir dan Murabbi. Melalui Tafsir Al-Azhar khususnya dan karya-karya yang lain seperti Tasauf Moden, Sejarah Umat Islam, Pelajaran Agama Islam, Falsafah Hidup, Lembaga Hikmah, Mutiara Filsafat, beliau sentiasa menekankan ciri-ciri Pendidikan Ummatik yang mana fokusnya ialah umat dan paksi kehidupannya adalah akhirat.

  Bagi Buya Hamka yang melalui zaman penjajahan Belanda, Jepun, Orde Lama dan Orde baru, fokus utama para ulama dan pendakwah ialah untuk menyelamatkan aqidah umat, menguatkan persatuan dan ukhuwwah umat, mempertahankan syariat dan membangunkan Negara agar kekhalifahan kembali ke tangan umat Islam.

  Umat Islam pasca kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah dirancang oleh penjajah Barat untuk berpecah dan lemah agar ianya tidak mungkin boleh bangun semula sebagaimana sebelumnya. Namun, umat Islam mampu bangkit semula dengan bermunculan Gerakan Dakwah membangkitkan jiwa tauhid dikalangan generasi muda.

  Pendidikan Ummatik yang menjadi paksi Gerakan Dakwah ini telah mencetuskan semangat kesatuan, dan semangat ukhuwwah dikalangan anak muda. Laungan Biz Bir Ummetiz, Kita Satu Ummah!, We are One Ummah!, Wahdah. Wahdah Islamiyyah! lebih dari 200 pemimpin muda Islam dari seluruh dunia sebagaimana yang berlaku di 12th International Youth Gathering, Union of NGOS in the Islamic world di Kuala Lumpur pada 1 Februari 2015 baru-baru ini menggambarkan sesuatu yang positif dan memberangsangkan mengenai masa depan umat Islam. Kesedaran untuk bersatu semakin kuat di kalangan generasi muda. Pendidikan Ummatik sudah menjadi satu keperluan yang mendesak.

  MODEL IMAM BADIUZZAMAN SAID NURSI

  Seorang tokoh penyelamat aqidah Bangsa Turki yang hidup sezaman   dengan Buya Hamka iaitu Imam Badiuzzaman Nursi (1877-1960), yang juga melalui pengalaman dan cabaran yang sama bagi memperjuangkan nasib umat Islam telah menggariskan tiga cabaran umat pasca kajatuhan Khilafah Uthmaniyyah yang mesti ditangani iaitu Kejahilan, Kemiskinan dan Perpecahan. Ketiga penyakit ni disuntik kebatang tubuh umat agar ianya sentiasa lemah dan tidak mampu untuk bangkit semula untuk membebaskan diri dari penjajahan. Formula penyelesaian bagi Imam Badiuzzaman Said Nursi ialah dengan umat kembali kepada ajaran Al-Quran. Kitab Tafsir Risalah Al-Nur bersifat tematik atau maudhu'i adalah jawapan beliau kepada cabaran pasca penjajahan tadi. Said Nursi menumpukan perhatiannya kepada generasi muda bagi membangunkan jiwa mereka dengan cahaya Al-Quran. Hasilnya, tidak sampai 80 tahun Turki dilanda badai Sekularisasi, pada tahun 2002, Turki sudah kembali ke akar Islamnya dengan kemenangan politik Islam ke atas politik sekular. 

  SERUAN KEMBALI KE MASJID

  Bagi Buya Hamka pula, formula penyelesaiannya ialah kembalikan semula peranan masjid sebagaimana yang asal, iaitu peranan Masjid di zaman Rasulullah SAW. Masjid berfungsi sebagai nadi pemerintahan Negara. Di sinilah segala perancangan dan persiapan dibuat bagi mengurus Negara. Di sinilah juga pusat Tarbiah, tempat Rasulullah SAW mendidik umat. Seruan mendirikan solat di Masjid bermaksud menguatkan Habluminallah (hubungan dengan Allah) dan Hamliminannas (hubungan dengan manusia).

  Inilah antara tujuan utama maka terdirinya Masjid Agung Al-Azhar di Jakarta. Masjid al-Haram Makkah dan Masjid al-Nabawi atau al-Haramain sejak abad ke-15 terkenal sebagai pusat melahirkan para ulama seluruh dunia. Ulama-ulama yang tersohor seperti Syeikh Abdul Rauf Sinkili, Sheikh Yusof Tajul Khalwati al-Makasari, Sheikh Abdul Samad al-Palembani, Sheikh Daud al-Fatani adalah antara alumni al-Haramain yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan Islam di Alam Melayu sekitar abad ke-17.

  Impian Buya Hamka ialah dengan terdirinya Masjid Al-Azhar, Jakarta ini, maka peranannya untuk menjadi pusat tarbiah bagi melahirkan para ulama dan pusat perkembangan dakwah akan menjadi realiti.

  Kalau Said Nursi mempunyai  Kitab Risalah al-Nur, Buya Hamka mempunyai Kitab Tafsir al-Azhar sebagai formula penyelesaian umat.

  BUYA HAMKA PEMANGKIN KESATUAN UMAT SERANTAU

  Sosok  peribadi Buya Hamka yang berwatak lembut, namun berprinsip, karismatik dan inklusif wajar dijadikan pemangkin ke arah kesatuan umat serantau ke tahap yang lebih mantap. Umat Islam di Malaysia amat menghormati, malah menyanjungi keilmuan Buya Hamka. Masyarakat Minang tentu lebih lagi menyayangi beliau. Gerakan Dakwah seperti Wadah Pencerdasan Umat, Angkatan Belia Islam Malaysia, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia telah lama menjadikan Buya Hamka sebagai rujukan dakwah dan sumber inspirasi.

  Para Pejuang Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Universiti Kebangsaan Malaysia telah menjadikan Buya Hamka sebagai ikon pejuang Bahasa Melayu. Malah insitusi milik Pemerintah ini telahpun memberi pengiktirafan tertinggi akan sumbangan besar beliau.

  Berdirinya Muzium HAMKA di tempat kelahirannya di Danau Maninjau adalah manifestasi keakraban yang terjalin antara dua bangsa serumpun yang asalnya satu, berpisah dek kerana penjajahan. Untuk ke depan, wajar sekali usaha memantapkan lagi kesatuan umat ini berlaku di sektor lain selain dakwah dan Bahasa Melayu.

  Memang natijah dari Pendidikan Ummatik ialah umat kembali bersatu dalam kesatuan aqidah, bertindak umpama satu badan, tolong menolong atas dasar ukhuwwah Islamiyyah dan tiada siapa yang mampu memecahbelahnya lagi.

  Rasanya apabila kesatuan ini dapat dicapai dalam masa terdekat, maka usaha untuk umat kembali merebut kekhalifahan dalam erti kata menjadi kuasa besar dunia sebagaimana Khilafah Uthmaniyyah dahulu, bukanlah lagi mimpi di siang hari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

 

          

Tagged under

SUNGAI RAMAL- Bertempat di Dewan Syura Kolej Dar Al-Hikmah, Program Membina Keluarga WADAH-ABIM-PKPIM (PMK-WAP) telah dirasmikan oleh  Dato' Dr. Siddiq Fadzil pada 14 Disember 2014. Bertemakan 'Keluarga Mawaddah WaRahmah di Jalan Da'wah', objektif utama program ini adalah untuk menyediakan ruang perkenalan yang selesa dan Islamik di kalangan warga muda WAP agar mempermudah proses membina keluarga.

 

Program ini dianjurkan sebagai inisiatif bagi membantu generasi muda WAP yang menghadapi kesukaran dalam mencari pasangan hidup berpunca daripada beberapa suasana semasa dan khidmat yang diberikan adalah percuma. Polisi kerahsiaan di antara peserta dan pentadbir akan dilaksanakan sepanjang proses serta beberapa panduan dan peraturan prosedur telah ditetapkan bagi menjaga kehormatan dan privacy semua pihak.

Borang program PMK-WAP ini boleh dimuat turun di sini http://www.wadah.org.my/borang-brosur.html

 

Tagged under
 • Terkini
 • Popular
 • Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (WADAH) menzahirkan sembah…
 • Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (WADAH) melahirkan rasa…
 • SHAH ALAM - Wadah Pencerdasan Umat Malaysia…
 • 16 Sept. 2018, BANGI - Sahabat-sahabat dari…
 • Wadah Pencerdasan Umat Malaysia WADAH kesal dan…
 • SUNGAI RAMAL- Bertempat di Dewan Syura Kolej…
 • PENGENALAN Pusat Infaq WADAH (PIW) telah ditubuhkan…
 • OKTOBER 2017 - Alhamdulillah, telah berlangsung dengan…
 • EID MUBARAK 1439H
 • SEPANG - Majlis minum pagi bersama Presiden…

  

ALAMAT PERHUBUNGAN WADAH

Pejabat Wadah Bangi (PWB)

No 23A-2-2A, Tingkat 2,

Jalan Medan Pusat Bandar 2A,

Seksyen 9, 43650 Bandar Baru Bangi

Selangor Darul Ehsan 

(Tel) 603-8920 1769 / 8920 2142
(Fax) 603-8912 2346
(E-mail) wadahpusat@gmail.com

LOKASI PEJABAT WADAH

View Larger Map