wadah3

wadah3

 

BANGI - Muktamar Nasional Kelapan WADAH & Seminar 'Islam Rahmatan Lil'Alamin Dalam Konteks Masyarakat Pluralistik' telah diadakan pada 20 & 21 September 2014 bertempat di TNB-ILSAS, Bangi. Seminar ini merupakan anjuran bersama WADAH & Nadwah Ilmuwan (NADWAH) bertujuan membincangkan dengan mendalam dan menyeluruh tentang konsep Islam rahmatan lil'alamin dalam usaha memupuk perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat majmuk.

 

Sesi seminar telah dibahagikan kepada 2 sidang; Sidang 1 dan Sidang 2. Berikut merupakan moderator, penyampai dan tajuk-tajuk yang dibincangkan sepanjang sesi seminar:

     Sidang 1:"Islam Rahmatan Lil 'Alamin dalam Konteks Masyarakat Pluralistik"

     Moderator: Tn. Hj. Ahmad Azam Abdul Rahman

     1. Dr. Muhammad Nur Manuty - "Zaman Rasulullah dan Sahabat"

     2. Sdr. Jamaluddin Mohyiddin - "Kerajaan Andalusia"

     3. Prof. Dato' Dr. Mohammad Redzuan Othman - "Daulah Uthmaniyyah"

     Sidang 2: "Islam dan Pluralisme: Cabaran Semasa"

     Moderator: Prof. Madya Dr. Shaharuddin Badaruddin

     1. Prof. Dr. Abdul Aziz Bari - "Aspek Perundangan"

     2. Prof. Dr. Mohd Nor Nawawi - "Aspek Sosio-Budaya"

 

 

 

 

Hasil daripada diskusi sepanjang seminar, maka dengan itu, Seminar 'Islam Rahmatan Lil'Alamin Dalam Konteks Masyarakat Pluralistik' menganjurkan beberapa seruan berikut:

1. Kepentingan membangun pendekatan kontekstual dalam usaha dakwah berteraskan 'a universalistic and humanistic presentation of Islam' yang sejajar dengan sifat agama Islam sebagai 'al-dakwah wa 'alamiyy al-risalah' (keinsanan dakwah dan kesejagatan Islam).

2. Keperluan gerakan Islam merancakkan wacana realiti al-ta'addudiyyah, pluralistik atau kemajmukan dalam pengertian yang bersifat Islami apatah lagi, konsep pluralisme itu mengandungi beberapa tahap makna dan pengertian. Masyarakat Islam hendaklah menolak fahaman pluralisme agama dalam maksud penyamaan semua agama.

3. Piagam Madinah hendaklah dihadam dengan mendalam oleh seluruh ahli gerakan Islam dan seluruh warga masyarakat memandangkan kepentingannya sebagai model unggul pembinaan ummah yang bercirikan kepelbagaian terutama dalam konteks Malaysia.

4. Iktibar daripada pengalaman prinsip dan semangat rahmatan li al-a'lamin dalam pengalaman kepemimpinan Rasulullah, para sahabat dan kekhalifahan Islam seperti di Andalusia dan Uthmaniyyah hendaklah diperluaskan perbincangannya dalam masyarakat.

5. Para pemmpin dan ahli politik tanahair hendaklah mendukung dasar 'kepelbagaian dalam bingkai kesatuan', seterusnya menerima hakikat al-ta'addudiyyah al-siyasiyyah (kemajmukan politik) bagi memastikan penerimaan terhadap kepelbagaian pendapat, pemikran dan strategi bagi pembinaan negara.

6. Sistem pendidikan negara hendaklah terus dinilai bagi memastikan ia menjad satu wahana terampuh bagi menyemarakkan nilai-nilai hidup kemajmukan positif seterusnya memacu ke arah pembinaan bangsa Malaysia yang utuh.

7. Pendidikan masyarakat tentang hakikat Islam sebagai rahmatan li al-'alamin hendaklah diperluaskan dan diperkukuhkan bagi membolehkan masyarakat menyikapi kepelbagaian ini dengan positif, melihat dan menerima kepelbagaian kaum, agama dan budaya bukan sebagai sumber konflik, sebaliknya sebagai asas kekuatan, kekayaan, kreativiti dan dinamika kemajuan.

8. Penghayatan asas-asas kesatuan bangsa meliputi prinsip Rukun Negara, kesetiaan kepada Yang Dipertuan Agong, menghormati jalur gemilang, perlembagaan Malaysia, kedudukan Bahasa Kebangsaan hendaklah terus diperkukuhkan dalam kalangan masyarakat Malaysia.

9. Gerakan Islam dan masyarakat Malaysia harus saling berganding bahu bagi membina Ummah Siyasiyyah yang inklusif iaitu meraikan kepelbagaian bangsa ini bagi membentuk satu ummat politik Malaysia.

10. Budaya dialog dalam pengertian bagi memupuk semangat lita'arafu, saling berhubungan, berkenalan dan memahami serta semangat toleransi hendaklah terus dipupuk sebagai nilai asas bagi usaha pembinaan bangsa Malaysia yang kukuh.

11. Seluruh umat Islam hendaklah meningkatkan penghayatan keagamaan dalam pengertian yang sebenar dan menjauhkan diri dari terjebak dengan perlakuan, ucapan dan sikap yang bertentangan dengan prinsip al-ta'addudiyyah Islam dalam segenap aspek kehidupan demi memelihara kesucian dan citra Islam yang bersifat rahmatan li al-'alamin.

 

Tagged under
 • Terkini
 • Popular
 • 1. Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (Wadah) merakam…
 • 1. Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (WADAH) telah…
 • OKTOBER 2017 - Alhamdulillah, telah berlangsung dengan…
 • 17 Disember 2017, IPOH - Seminar Politik…
 • SUNGAI RAMAL- Bertempat di Dewan Syura Kolej…
 • SEPANG - Majlis minum pagi bersama Presiden…
 • GOMBAK - Tanggal 23 Ogos 2014, telah…
 • PENGENALAN Pusat Infaq WADAH (PIW) telah ditubuhkan…
 • OKTOBER 2017 - Alhamdulillah, telah berlangsung dengan…

  

ALAMAT PERHUBUNGAN WADAH

Pejabat Wadah Bangi (PWB)

No 23A-2-2A, Tingkat 2,

Jalan Medan Pusat Bandar 2A,

Seksyen 9, 43650 Bandar Baru Bangi

Selangor Darul Ehsan 

(Tel) 603-8920 1769 / 8920 2142
(Fax) 603-8912 2346
(E-mail) wadahpusat@gmail.com

LOKASI PEJABAT WADAH

View Larger Map