wadah3

wadah3

SUNGAI RAMAL- Bertempat di Dewan Syura Kolej Dar Al-Hikmah, Program Membina Keluarga WADAH-ABIM-PKPIM (PMK-WAP) telah dirasmikan oleh  Dato' Dr. Siddiq Fadzil pada 14 Disember 2014. Bertemakan 'Keluarga Mawaddah WaRahmah di Jalan Da'wah', objektif utama program ini adalah untuk menyediakan ruang perkenalan yang selesa dan Islamik di kalangan warga muda WAP agar mempermudah proses membina keluarga.

 

Program ini dianjurkan sebagai inisiatif bagi membantu generasi muda WAP yang menghadapi kesukaran dalam mencari pasangan hidup berpunca daripada beberapa suasana semasa dan khidmat yang diberikan adalah percuma. Polisi kerahsiaan di antara peserta dan pentadbir akan dilaksanakan sepanjang proses serta beberapa panduan dan peraturan prosedur telah ditetapkan bagi menjaga kehormatan dan privacy semua pihak.

Borang program PMK-WAP ini boleh dimuat turun di sini http://www.wadah.org.my/borang-brosur.html

 

Tagged under

SEPANG - Majlis minum pagi bersama Presiden WADAH, Dato' Dr. Siddiq Fadzil di tapak bangunan Pusat Dakwah dan Tarbiyah WADAH di Kg. Sg. Merab, Sepang telah diadakan pada 18 Disember 2014. Turut hadir bersama pimpinan dan ahli-ahli WADAH Pusat, Saudara Fazril Saleh dari PKPIM serta sebahagian penyumbang wakaf lantai. Majlis minum pagi ini diadakan bagi melihat sendiri keadaan terkini proses pembangunan PDTW yang dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun hadapan, in shaa Allah.

 

Dato' Siddiq Fadzil dalam ucapannya menyeru agar ahli-ahli WADAH dan para penderma agar tidak jemu untuk menginfaqkan harta di jalan dakwah kerana ia merupakan amalan yang memberi pahala berterusan. Maklumat terkini berkaitan perkembangan pembangunan dan hal-hal yang berkaitan dengannya turut disampaikan oleh ahli jawatankuasa pembangunan, En. Nur Mukhlis b. Sahid kepada semua yang hadir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged under

KAJANG - Persidangan Meja Bulat: Pengukuhan Tarbiyah Jamaah MAKTAB (WAP) telah diadakan pada 20 Disember 2014 bertempat di Bilik Syura, Kolej Dar Al-Hikmah. Persidangan ini dihadiri oleh wakil WAP dari setiap negeri dan ia diadakan bagi membincangkan isu-isu berbangkit berkaitan jamaah serta mengukuhkan pengurusan organisasi tarbiyah jamaah. 

Presiden WADAH, Ybhg. Dato' Dr. Siddiq Fadzil dalam ucapan beliau bertajuk 'Peranan Murabbiy dalam Konteks Jamaah' menekankan bahawa proses tarbiyyah sejak awal lagi diberi penekanan luar biasa oleh jamaah. Ini kerana sistem pendidikan telah dirosakkan oleh sistem sekular dan ini memerlukan pendidikan semula – re-educating

Menurut beliau, tradisi Usrah – “kumpulan belajar bersama” yang diketuai oleh naqib ini telah dimasyarakatkan pada masa kini. Tradisi gerakan meletakkan usrah itu sangat penting kerana tarbiyyah amat diutamakan. Walaubagaimanapun, ada di kalangan ahli-ahli yang kegiatannya hanyalah tarbiyyah dan tiada yang lain. Hal ini tidak seharusnya berlaku kerana tarbiyyah ibarat bengkel untuk pembaikan dan penambahbaikan supaya keluar dan berprestasi. Dinamika usrah tidak harus semata-mata berusrah tanpa ada projek dakwah. 

Dato' Dr. Siddiq Fadzil juga menekankan bahawa Ar-Rasul Muhammad s.a.w. merupakan Murabbiy Teragung kerana Baginda berjaya mendidik golongan sahabat yang unggul. Dimensi kemurabbiyyan yang ada dalam diri Ar-Rasul perlu dilihat dan dijadikan sumber renungan kerana ianya luar biasa dan dianggap satu mukjizat (mukjizat kependidikan). Andai Rasulullah s.a.w tidak punya apa-apa mukjizat sekalipun, namun kejayaan Baginda mendidik dan membentuk peribadi pengikutnya sudah cukup membuktikan kenabiannya kerana para sahabat juga merupakan murabbiy sepanjang zaman selepas Rasulullah s.a.w hingga hari ini.

 

Sistem Tarbiyyah WAP perlu meletakkan Naqib yang Murabbiy atau Murabbiy yang Naqib. Naqib bukan hanya memberikan ilmu, tetapi juga memimpin usrah sedangkan Murabbiy punya tanggungjawab Tarbawiy yang lebih luas. Buku 'Taklim al Muta'allim' - kitab thurath dalam pendidikan yang ditulis oleh Al-Zanujiy, membicarakan cara memilih guru serta kekuatan pendidikan yang tidak ada dalam sistem pendidikan sekarang. Buku ini yang telah diterjemah ke dalam Bahasa Inggeris bertajuk 'Methods of Learning' - menggambarkan keseriusan orang Barat untuk melahirkan pendidik yang terbaik dari kalangan mereka. Hal ini kerana, apabila seseorang itu berguru, dia bukan sekadar mendapat ilmu, tetapi turut membentuk peribadi.  

 

Menurut beliau lagi, pendidikan merupakan  pengutuhan dan penyempurnaan insan kerana tugas seorang murabbiy bukan terbatas kepada penyampai ilmu sahaja tetapi juga membaiki diri insan – islah al nafs. 

Imam Hasan al Banna menyenaraikan 10 ciri-ciri murabbiy:-

1. Qawiyy al jism – kesihatan tubuh badan.
2. Matin al khuluq – kewibawaan moral, berakhlak tinggi.
3. Muthaqqaf al fikr – keterbukaan minda, membudayakan ilmu.
4. Qadir ‘ala al kasb – kemampuan menyara hidup, keusahawanan – enterprising spirit.
5. Salim al aqidah – kejituan aqidah, kemurnian iman.
6. Sahih al ‘ibadah – ketepatan beribadah, ibadat yang betul.
7. Mujahid li nafsih – keupayaan mengawal nafsu, bermujahadah.
8. Harithan ‘ala waqtih – peka terhadap masa, sensitif kepada waktu, tidak meleret tanpa kesedaran.
9. Munazzam di shuúnih – tertib segala urusan, pengurusan tidak berselerak.
10. Nafi ‘an li ghayrih – berbakti, bermanfaat kepada orang lain, berkhidmat kepada masyarakat.

 

Sumber Catatan: Hisyam Pahang dan Prof. Mohd Fauzan (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152962685903606&set=a.448646798605.248291.502893605&type=1)

 

Tagged under

Oleh: Dato' Dr. Siddiq Fadzil

Kebebasan bersuara memang suatu hak kemanusiaan yang harus dijamin dan diperjuangkan. Tetapi kebebasan memang tidak pernah mutlak. Kebebasan selamanya dibatasi tanggungjawab. Kerana itu persoalan kebebasan selalu terkait dengan isu freedom of what? dan freedom for what? Dalam konteks media, kebebasan  bersuara terikat dengan tanggungjawab berkata benar. Sebahagian media massa hari ini terkesan banyak menyebar kebohongan. Dari segi moral berbohong adalah sifat keji yang tidak selayaknya dilalkukan oleh manusia yang beragama dan beradab. Orang berbohong mungkin kerana nafsu kepentingan, atau mungkin juga kerana lemah, takut berkata benar.

Di tengah dominasi budaya takut (culture of fear) orang selalu memilih untuk tidak berkata benar demi keselamatan. Memang budaya takut menumbuhkan kemunafikan budaya dalam erti sikap tidak menyatakan apa yang sebenarnya. Isu ini pernah dibicarakan oleh Jakob Oetama, tokoh media Indonesia dalam makalahnya, Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus. Memang dalam masyarakat yang tidak tulus dan tidak telus sulit untuk berkomunikasi, termasuk memahami dan menangkap erti sesuatu kerana ada angguk yang bererti tidak, dan ada geleng yang bererti ia.

Memang keadaan ini adalah suatu yang malang, tetapi lebih malang lagi apabila media massa ikut memperkukuh budaya takut, menjadi penyebar khabar dan amaran yang tidak berdasar, dengan tujuan hanya untuk menakut-nakutkan rakyat.

Dalam keadaan seperti apa pun media tetap dituntut untuk mengungkapkan kebenaran. Memang media harus dapat dipercaya, dan untuk itu ia harus bersikap tulus, berani menyiarkan berita dengan benar. Moral agama jelas tidak dapat menerima pembohongan. Nabi s.a.w pernah menyebut orang mukmin mungkin bakhil, dan mungkin penakut, tetapi tidak mungkin berbohong. Orang beriman tidak berbohong keraa sifat pembohong bertentangan dengan iman yang intinya adalah al-sidq (bersikap benar). Al-Quran banyak mengungkapkan kisah-kisah iktibar untuk umat sepanjang zaman.

Pengkisahan atau pemberitaan gaya Qur'ani selalu diawali penegasan bahawa ia adalah benar sebagaimana dalam ayat-ayat tentang pemuda al-kahfi (al-Kahf:13), atau pesan agar ia disampaikan dengan benar sebagaimana dalam ayat-ayat tentang dua putera Adam a.s. (al-Maidah:27). Kata bi 'l-haqq dalam ayat-ayat pengkisahan tersebut mengindikasikan hakikat bahawa kisah-kisah Qur'aniah adalah faktual, bukan kisah fiktif - fiction, bukan berita palsu, dan bukan laporan berat sebelah; juga bahawa kisah-kisah tersebut harus disebarkan seadanya dengan amanah dan penuh tanggungjawab, tanpa distorsi atau tokok tambah.

Dalam masyarakat yang cerdas dan menjunjung nilai kebenaran dan keadilan, seharusnya tidak ada tempat bagi media penyebar kebohongan. Kerana itu masyarakat juga harus dicerdaskan dan dididik agar bersikap tidak rela diperbodoh dan tidak terjebak dalam kebohongan yang dikemas dan dihias begitu rupa sehingga tampak seperti kebenaran. Umat Islam memang dididik dengan kewaspadaan yang tinggi terhadap gejala pemalsuan kebenaran.

Kewaspadaan seperti itulah yang tersirat dalam do'a harian, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu nyata benarnya, dan berikanlah kami kemampuan mengikutinya; dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu nyata batilnya, dan berikanlah kami kekuatan menghindarinya". Do'a ini seharusnya dapat membina sikap mewaspadai gejala pemalsuan, pembohongan dan pembodohan, dan seterusnya menolak media yang tidak beretika. Agama juga mengajar kita bagaimana menyikapi berita dan sumber berita.

Di tengah maraknya budaya fasiq, dan leluasanya manusia fasiq, dapat diandaikan bahawa berita fasiq juga luas tersebar. Untuk menangani gejala seperti itu al-Quran memberikan panduan dalam surah al-Hujurat agar segala berita dari sumber fasiq ditapis melalui proses tabayyun, prosedur  mendapatkan kepastian tentang kebenaran.

Justeru, maklumat bukan sekadar untuk diketahui, tetapi lebih daripada itu maklumat juga selalu dijadikan asas sesuatu tyindakan. Untuk mempastikan sesuatu tindakan itu benar, maklumat yang mendasarinya juga harus benar. Maklumat yang salah akan mengakibatkan tindakan yang salah, memangsakan orang bersih yang nanti akan membawa penyesalan.

Surah al-Hujurat juga mengandungi pesan dan peringatan bahawa pencarian berita tidak boleh dilakukan menerusi tajassus, mengintip dan menceroboh daerah privacy atau kehidupan peribadi seseorang. Ghairah membina kerjaya kewartawanan tidak boleh dijadikan alasa untuk melanggar batasan hukum agama.

Media dalam segala bentuknya, media cetak dan media elektronik, tidak ada yang terlepas daripada tanggungjawab menegakkan kebenaran dan keadilan, amar makruf dan nahi mungkar. Kerana itu tuntutan penegakan kod etika media harus dipenuhi tanpa kompromi. Kerosakan akibat pelanggaran etika media sudah terlalu parah, dan tidak dapat ditoleransi lagi.

media yang seharusnya menjadi agen pemasyarakatan dan pembudayaan nilai-nilai murni, sebahagiannya sudah merelakan diri diperalat menjadi media penyebar ghibah dan fitnah dengan sengaja dan berleluasa mengaib dan memalukan, mencemarkan nama baik dan mencabul kesucian maruah manusia. Seringkali pula amalan keji itu dilakukan atas nama maslahah, inovasi dan kreativiti.

Dalam kaitan ini, beberapa tahun lalu (2006) Nahdatul Ulama, organisasi massa terbesar di Indonesia telah mengadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama untuk membahas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat, termasuk sebuah rancangan TV bersifat infotainmen yang banyak memaparkan gosip, perseteruan antara artis dan buka-bukaan rahsia konflik rumah-tangga untuk dijadikan tontonan umum jelas tidak etis dan melanggar adab tatanan hidup bermasyarakat.

Siaran media yang berintikan adu0domba dan aib-mengaib itu jelas menyuburkan al-'adawata wa 'l-baghda' (permusuhan dan kebencian) bukan sahaja di kalangan individu-individu yang terlibat, tetapi juga keluarga, kaum kerabat dan saudara-mara mereka. Agama mana dan tamadun mana yang dapat menerima paparan media sejelek itu?

Tampaknya memang sebahagian media massa kita sudah hilang kesedaran tentang maruah manusia yang dimartabatkan oleh agama sebagai suatu yang suci dan dilindungi secara hukum (undang-undang syari'at). Kewajipan melindungi maruah dan kehormatan diri adalah antara kandungan penting Pidato 'Arafah, haji terakhir al-Rasul s.a.w.

Keleluasaan media melakukan character assasination dengan menginjak-injak maruah, mengaibkan dan memalukan seseorang secara sewenang-wenang bukan sahaja tidak beretika, tetapi juga telah mencabul hukum agama, dan sekaligus melanggar pantang Melayu sebagaimana yang tersurat dalam wa'ad kontrak sosial Seri Teri Buana-Demang Lebar Daun. Apabila media sudah menjadi medan aib-mengaib akhirnya nanti amalan keji ini akan membudaya, dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang tidak bermaruah.

Ada sesuatu yang menarik pada tulisan Dr. Mahmud Muhammad 'Imarah. Dalam bukunya al-I'lam al-Islamiy fi Muwajahati al-I'lam al-Maddiy beliau menyorot watak Abu Lahab, bukan hanya sebagai bapa saudara Nabi s.a.w. yang dengan ganas memusuhi Junjungan dan melawan perjuangan dakwahnya. Lebih jauh daripada itu 'Imarah melihat sosok Abu Lahab sebagai jelmaan media massa yang didasari semata-mata oleh kepentingan kebendaan. Profesor Universiti al-Azhar itu merumuskan ciri-ciri media massa yang terpersonifikasi pada diri Abu Lahab itu sebagai:

• Media yang tidak sanggup menghadapi kekuatan idea lawan dengan idea tandingan. Sebaliknya menghadapinya dengan propaganda dan membangga-banggakan diri.

• Menggunakan tenaga ahli dalam caci-maki dan menyakiti lawan.

• Memanfaatkan kerabat (orang dekat) pihak lawan untuk mempengaruhi khalayak.

• Menggunakan strategi meniru lawan dengan memakai istilah-istilah dan idiom-idiom islah yang sama.

• Media yang tidak bertolak dari nilai-nilai murni yang tulen. Sebaliknya ia bertolak dari gejolak emosi semata-mata. Kerana itu ia bukan media yang membina, sebaliknya lebih menjurus kepada tujuan destruktif.

• Media yang bergantung pada glamour dan kehebatan palsu. Menutup mulut lawan dengan memperagakan kekuatan (tentera, polis dsb).

• Media degil yang tetap menolak pendapat lawan walau sekuat manapun hujah kebenarannya.

• Media yang tidak tahu diri dan terpedaya dengan kekuatan palsunya, lalu meletakkan dirinya di atas kritik dengan bersandar pada kekuatan kebendaannya.

• Media yang memberikan tumpuan pada pimpinannya yang sebenarnya sangat rapuh dan goyah yang dengan sendirinya akan membawa kepada kerapuhan dan kegoyahan dasar-dasar bawaannya.

Tampaknya Abu Lahab bukan sekadar watak seorang manusia zaman silam, tetapi personifikasi media berkepentingan kebendaan sepanjang zaman.

Sudah saatnya rakyat Malaysia yang masih belum mengalami kematian idealism, dan yang masih memiliki kesedaran tentang moral, etika dan nilai-nilai murni agama dan budaya bangkit bersama melawan apa sahaja dan siapa sahaja yang sewenang-wenang mencabul daulat nilai moral dan etika di segala bidang, termasuk bidang media.

 

BENGKEL ADVOKASI MEDIA

Anjuran: APDK, ABIM, WADAH, PKPIM, WAPTV.MY

13 Disember 2014

Tagged under
 • Terkini
 • Popular
 • 1. Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (Wadah) merakam…
 • 1. Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (WADAH) telah…
 • OKTOBER 2017 - Alhamdulillah, telah berlangsung dengan…
 • 17 Disember 2017, IPOH - Seminar Politik…
 • SUNGAI RAMAL- Bertempat di Dewan Syura Kolej…
 • SEPANG - Majlis minum pagi bersama Presiden…
 • GOMBAK - Tanggal 23 Ogos 2014, telah…
 • PENGENALAN Pusat Infaq WADAH (PIW) telah ditubuhkan…
 • RAMADAN MUBARAK!SELAMAT BERPESTA IBADAH, BERLUMBA SEDEKAH. "…

  

ALAMAT PERHUBUNGAN WADAH

Pejabat Wadah Bangi (PWB)

No 23A-2-2A, Tingkat 2,

Jalan Medan Pusat Bandar 2A,

Seksyen 9, 43650 Bandar Baru Bangi

Selangor Darul Ehsan 

(Tel) 603-8920 1769 / 8920 2142
(Fax) 603-8912 2346
(E-mail) wadahpusat@gmail.com

LOKASI PEJABAT WADAH

View Larger Map