wadah3

wadah3

Resolusi Seminar Politik Islam dan Demokrasi

Ijtimak Harakiy 14 Oktober 2017 – IDCC Shah Alam

 

1.0 Pengenalan

Politik Islam tidak sahaja relevan, tetapi terus penting di era kontemporari ini. Impak Arab Spring atau Revolusi Musim Bunga di Timur Tengah di awal dekad lalu menunjukkan sokongan dan harapan terhadap idea dan gerakan politik Islam masih tinggi di kalangan masyarakat. Dalam kebanyakan pilihanraya yang dijalankan di negara-negara Arab di Timur Tengah seperti di Mesir dan Tunisia, sokongan rakyat terhadap perkumpulan politik berorientasikan Islam mendapat sambutan yang menyeluruh dan menyakinkan. Realiti dokongan rakyat terhadap politik Islam di negara kita juga juga serupa. Ini secara langsung telah mematahkan hujah yang dikemukakan oleh sebahagian penganalis yang menanggapi politik Islam di abad baru telah berada di penghujung jalan dan menghadapi kegagalan sebagaimana tesis Oliver Roy; the failure of polital Islam.

Sambutan dan sokongan berterusan terhadap politik Islam tidak terjadi secara segaja melainkan kerana disumbangkan oleh banyak faktor dasar dan strategi penampilannya di tengah gelanggang masyarakat. Antara faktor utama sokongan ini ialah kejelasan prinsip dan idealisme politik yang bersifat utuh dan kekal walau berdepan dengan perubahan zaman. Idealisme politik Islam berpaksikan dasar kebenaran dan keadilan. Berpandukan prinsip ini, wawasan politik Islam ialah membangunkan sebuah nizam atau tatakelola kenegaraan yang mampu dan berupaya menjamin hak-hak masyarakat seterusnya membina potensi mereka secara benar dan adil. Bersandarkan idealisme itu, politik Islam mempraktikan politik amal maaruf nahi mungkar sebagai amalan bagi menterjemahkan prinsip kebenaran dan keadilan dalam tatakelola kenegaraan. Iltizam berterusan politik Islam terhadap idealisme dan amalan ini mendorong aspirasi dan sokongan berterusan rakyat terhadap gerakan politik Islam hingga ke hari ini.

Namun, politik Islam juga hari ini berdepan dengan cabaran getir sejajar dengan perkembangan persekitaran baru zaman. Politik Islam berdepan dengan pengaruh liberalisme yang ekstrim dalam bidang sosial, pemikiran radikalisme dalam wacana kepimpinan dan politik serta penularan politik ketertutupan, perpuakan, asabiyyah dan permusuhan dalam kehidupan masyarakat.

Sejajar dengan itu, di alaf baharu ini, politik Islam hendaklah terus istiqamah dan beriltizam dengan cita-cita membangun politik perubahan. Penekanan utama politik perubahan ialah agenda bagi pembelaan dan pengukuhan dasar keadilan sosial, perpaduan, mendorong politik luhur, memerangi rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Penegasan cita-cita politik Islam masa kini juga adalah wawasan membina kesejahteraan ekonomi manusiawi, mengukuhkan dasar perundangan, menjamin keselamatan dan keamanan, melindungi golongan yang lemah dan memangkin penyertaan dan partisipasi menyeluruh masyarakat dalam proses membuat keputusan dalam sebuah sistem tata kelola kenegaraan yang terbuka dan dinamik.

Perkembangan globalisasi telah mengubah persekitaran masyarakat di dunia Islam yang menunjukkan penerimaan terhadap pemikiran dan budaya keterbukaan sejajar dengan realiti kemajmukan. Keterbukaan itu tertonjol menerusi penerimaan sikap terhadap peranan demokrasi sebagai wasilah berkesan bagi menangani cabaran kemajmukan dan memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan, Pandangan dan sikap positif peranan demokrasi dalam tradisi pemikiran politik Islam boleh diteliti dalam perspektif tokoh ilmuwan Muslim seperti Sheikh Yusof al-Qaradhawi, Sheikh Rashid Ghanoushi, Sheikh Ahmad Raisuni.

2.0 Resolusi

Oleh yang demikian, Seminar Politik Islam dan Demokrasi yang berlangsung pada 13 Oktober 2017 anjuran ABIM, WADAH dan PKPIM bertempat di IDCC, Shah Alam berpandangan bebeberapa ketetapan berikut hendaklah diperkukuhkan demi memastikan keutuhan politik Islam dalam mendepani cabaran perubahan zaman hari ini:

Pertama: Menyemak fiqh politik Islam masa lalu dari sudut kandungan dan pendekatannya serta tuntutan untuk satu gerakan ilmiah yang bersungguh-sungguh bagi membangunkan fiqh politik baru yang antaranya dipandu oleh fiqh al-taharrur yang dapat memberi kesan dan pengaruh bermakna dalam menterjemahkan cita-cita politik Islam dalam konteks masa kini. Pemikiran dan wacana ilmuwan Islam kontemporari dalam konteks fiqh kenegaraan Islam semasa hendaklah diteliti dan dikupas secara mendalam dalam rangka membangunkan fiqh politik baru demi memenuhi keperluan dan realiti kemajmukan dan keterbukaan masyarakat di zaman kini.

Kedua: Bagi memastikan ketahanan dan keberkesanan politik Islam, satu gerakan pembudayaan demokrasi di kalangan masyarakat hendaklah dijayakan terutama dari segi penghayatan nilai dan prinsipnya yang mesti dipelajari dan dihayati. Perkara ini penting memandangkan nilai dan prinsip demokrasi tidak akan dapat memberi erti dan manafaat sekiranya ia tidak didokong oleh masyarakat yang bersifat demokratis. Oleh kerana itu, gerakan pendidikan kerakyatan tentang demokrasi perlu digerakkan bagi membina rakyat yang memiliki kecerdasan berfikir, kesedaran tentang maruah dan mendorong penglibatan mereka dalam amalan demokrasi secara aktif, proaktif dan matang. Pendidikan demokrasi ini juga melibatkan pemahaman tentang teori, sejarah dan praktik politik hari ini serta fasa-fasa perkembangannya yang unik dan dinamik.

Ketiga: Politik permufakatan hendaklah dibangunkan secara bersama di antara pelbagai gerakan masyarakat sivil dan institusi politik yang beraspirasikan nilai-nilai dan prinsip yang diperjuangkan Islam. Oleh itu, budaya politik label melebel dan ektremisme dalam sikap dan pendirian hendaklah diatasi dan ditangani. Politik pemuafakatan berpandukan cita-cita politik Islam hendaklah menekankan aspek keterbukaan dan kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk kelompok-kelompok non-Muslim dalam suasana yang toleransi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip utama. Aspek kontrak sosial antara pemerintah dan yang diperintah yang menjadi asas dalam amalan demokrasi yang subur akan dapat diperkukuhkan menerusi politik permukafakatan yang matang.

Keempat: Prinsip ketelusan dan pertanggungjawaban hendak menjadi asas dalam cita-cita perjuangan politik Islam hari ini. Ketelusan boleh mengatasi keburukan dalam pemerintahan seperti penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Ini memerlukan kepada pembinaan prinsip integriti dan pertanggungjawaban (accountability). Permasalahan yang terjadi dalam tatakelola kenegaraan hari ini antaranya ialah disebabkan prinsip ini diabaikan dan tidak diberi penekanan dalam budaya dan amalan politik semasa.

Kelima: Pembangunan politik Islam pada masa depan memerlukan satu rancangan bagi membangun barisan kepimpinan yang berintegriti dan terlatih. Ketokohan pemimpin politik yang berwibawa boleh memberi kesan bermakna dalam agenda memperkasa politik Islam masa depan. Rancangan melatih barisan politik Islam masa depan hendaklah menjadi agenda dan fokus penting dalam gerakan dan pertubuhan Islam hari ini.

Keenam: Politik Islam perlu menyusun semula keutamaan dalam perjuangan politik Islam. Politk berasaskan perpuakan dan asabiyah adalah unsur negatif dalam pembangunan politik Islam. Politik Islam hendaklah terus mengekalkan hikmah dalam amalan perpolitikannya. Antara keutamaan penting politik Islam hari ini ialah mendorong politik tolerasi dan kasih sayang sejajar dengan semangat rahmatan lil ‘alamin, menpertegaskan idealisme Muslim Demokrat, membebaskan rakyat dari belenggu ketertutupan dan kejumudan fikiran, memperjuangakan kebebasan kehakiman dan memperluaskan pendemokrasian pendidikan. Keutamaan politik Islam ini akan menyumbang kepada pembinaan kesedaran rakyat tentang kemuliaan dan kedaulatan diri serta keyakinan untuk melakukan perubahan.

Ketujuh: Politik Islam hendaklah mendorong kepada cita-cita kebangkitan Islam. Cita-cita perlu disandarkan kepada dasar ilmu yang kukuh antaranya menjadikan ilmu maqasid syar’iyyah sebagai satu sumber pengentahuan politik di era baru. Hal ini memerlukan satu gerakan kebangkitan al-maqasidiah iaitu wacana ilmiah menyeluruh tentang objektif agama dalam konteks masa kini di mana di antara objektif tersebut ialah cita-cita hifz nizam al ummah atau memelihara sistem tatakelola ummah meliputi sistem demokrasi.

 

Sekian.

 

Urusetia Penganjuran,

Seminar Politik Islam dan Demokrasi,

Shah Alam.

Tagged under

OKTOBER 2017 - Alhamdulillah, telah berlangsung dengan jayanya Ijtimak Harakiy WADAH-ABIM-PKPIM kali ke-5 bertempat di Ideal Convention Centre (IDCC), Shah Alam pada 13 hingga 15 Oktober yang lalu. Perhimpunan tahunan tiga jamaah dari tiga generasi ini telah mengumpulkan ahli dan aktivis dari 14 buah negeri termasuklah badan dan agensi gabungan seluruh Malaysia.

Sesi perasmian Ijtimak Harakiy telah berlangsung pada pagi Sabtu, 14 Oktober dengan dihadiri oleh wakil-wakil agensi, guru-guru Yayasan Takmir Pendidikan (YTP), wakil NGO dan ahli politik dari pelbagai latar.

Ucapan Dasar Presiden PKPIM dan ABIM serta Amanat Pimpinan WADAH telah disampaikan oleh ketiga-tiga Presiden persatuan dengan penuh semangat; iaitu Sdr. Khair b. Sujud (Presiden PKPIM), Sdr. Mohamad Raimi Ab Rahim (Presiden ABIM) & Tn. Hj. Ahmad Azam Ab Rahman (Presiden Wadah).

Seminar Politik Islam dan Demokrasi yangdiadakan pada hari kedua himpunan (14 Oktober 2017, Sabtu) menampilkan panelis-panelis yang pakar dan mahir dalam bidang masing-masing. Seminar ini diadakan bagi meneliti dinamisme hubungan dan penyesuaian politik Islam dan demokrasi, menilai pencapaian serta cabaran masa depan ke arah membina masyarakat Malaysia yang sejahtera. Antara objektif seminar adalah :

1. Meninjau perkembangan terkini wacana politik Islam dan demokrasi serta cabaran masa depan.

2. Menilai pencapaian hubungan dan permasalahan politik Islam dan demokrasi di dunia Islam semasa.

3. Merangka strategi dan pendekatan terbaik menjadikan demokrasi wasilah bagi pencapaian cita-cita politik Islam dalam konteks masa kini.

Sesi seminar dimulakan dengan ucaptama daripada Prof. Dato' Dr. Siddiq Fadzil, Ketua Majlis Istisyari Wadah (MIW) dengan tajuk 'Politik Islam dan Demokrasi : Memahami Aspirasi Muslim Demokrat'. Seterusnya, sesi pertama seminar dengan tajuk 'Politik Islam dan Demokrasi: Ke Arah Membina Malaysia Sejahtera' dimulakan dengan menampilkan 4 orang panelis iaitu ;

1. YB Dato Kamarudin Jaafar (Ahli Parlimen Tumpat)

2. YB Dato Husam Musa (Naib Presiden AMANAH)

3. YB Nurul Izzah Anwar (Naib Presiden PKR)

4. YB Liew Chin Tong (Ahli Parlimen Kluang)

Prof. Dr Shaharuddin Badaruddin, Timbalan Pengerusi Majlis Syura Kebangsaan (MSK) menjadi moderator bagi sesi pertama seminar ini.

 

Sesi kedua seminar diteruskan pada sebelah petang dengan tajuk 'Politik Islam dan Demokrasi: Pencapaian dan Cabaran'. Moderator bagi sesi ini ialah Dr.Zulkifli b. Hassan (USIM) ditemani 3 orang panelis iaitu;

1. Prof. Dr. Mohd Azizuddin Mohd Sani (UUM)

2. Prof Madya Dr. Mohd Izani Mohd Zain (UPM)

3. Dr Norazlan Hadi Yaacob (UPSI)   

Majlis diakhiri dengan ucapan Resolusi Seminar daripada Pengarah Seminar, Dr. Muhamad Razak Idris dan ucapan penutup daripada Prof. Dato' Dr. Redzuan Othman, Pengerusi Majlis Syura Kebangsaan (MSK).  

Pada sebelah malam, Majlis Makan Malam Kemanusiaan telah diadakan dengan dihadiri oleh Menteri Besar Selangor, YB. Mohamad Azmin b. Ali serta wakil-wakil dari pelbagai NGO Kemanusiaan dan aktivis sosial. Sumbangan untuk tabung kemanusiaan telah disampaikan pada malam tersebut bagi tujuan misi-misi kemanusiaan akan datang yang akan dijalankan oleh Global Peace Mission Malaysia (GPM) dan Malaysia Lifeline for Syria (MLLfS). 

Tagged under

Sistem Nilai Islam Dalam Era Pascamoden Dan 4IR

Prof Dato' Dr Yusuf Othman
Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia

 

 

 
 
-2:03:49
 
Tagged under
 • Terkini
 • Popular
 • 5 Jun 2019/ 29 Ramadan 1440 Wadah…
 • 12 Nov 2018, Bangunan JAWI - WADAH…
 • 5 November 2018, BANGI - Kunjungan Dr…
 • 3 November 2018, SEREMBAN - Alhamdulillah, tim…
 • 17 September 2018 - Liputan Makan Malam…
 • SUNGAI RAMAL- Bertempat di Dewan Syura Kolej…
 • PENGENALAN Pusat Infaq WADAH (PIW) telah ditubuhkan…
 • OKTOBER 2017 - Alhamdulillah, telah berlangsung dengan…
 • EID MUBARAK 1439H
 • SEPANG - Majlis minum pagi bersama Presiden…

  

ALAMAT PERHUBUNGAN WADAH

Pejabat Wadah Bangi (PWB)

No 23A-2-2A, Tingkat 2,

Jalan Medan Pusat Bandar 2A,

Seksyen 9, 43650 Bandar Baru Bangi

Selangor Darul Ehsan 

(Tel) 603-8920 1769 / 8920 2142
(Fax) 603-8912 2346
(E-mail) wadahpusat@gmail.com

LOKASI PEJABAT WADAH

View Larger Map