A+ A A-
wadah3

wadah3

Buya Hamka dan Kepeloporan Pendidikan Ummatik

  SEMINAR INTERNASIONAL KEPAHLAWANAN BUYA HAMKA

Disampaikan oleh Ahmad Azam Abd. Rahman pada hari Sabtu, 21 Februari 2015

Aula IPDN Bukittinggi di Baso, Indonesia

 

 1. Buya Hamka (1908-1981) adalah nama besar, sosok ulama, pemikir, sejarawan, pujangga, aktivis umat kelahiran rantau Alam Melayu yang sukar dicari ganti. Umat Islam di Malaysia begitu terhutang budi kepada Buya Hamka atas didikan Ummatiknya khususnya melalui karya monumentalnya iaitu Tafsir Al-Azhar yang begitu popular. Tafsir  Al-Azhar begitu berkesan disanubari umat Melayu kerana ianya dilatari sejarah perjuangan dakwah di Alam Melayu, politik dan pergolakan masyarakat yang dikupas bagi mentafsirkan sesuatu ayat Al-Quran. Berbeza dengan Tafsir dari Ulama Timur Tengah, olahan Buya Hamka bersifat situational, kontekstual dan kontemporaneous dengan Alam Melayu sebagai sasaran dakwah dan didikannya.                                                                                                                                                                                                                       
 2. Faktor inilah antara sebab, umat Islam di Malaysia merasa turut memiliki Buya Hamka, merasa Buya Hamka bukan orang lain, malah 'urang awak' dalam pengertian semangat ukhuwwah Islamiyyah dan semangat kesatuan umat serantau. Sementelahan pula, rasanya belum ada lagi ulama yang lahir setakat ini yang setanding dengan Buya Hamka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 3. Malah Buya Hamka turut berkongsi semangat ini apabila beliau sendiri menyatakan "Sambutan ke atas diri saya, manusia yang dha'if ini, dari rakyat di kedua Negara itu, sama mengharukan saya , kerana cinta saya kepada rakyat di kedua Negara itu pun sama, tidak berlebih, tidak berkurang dan tidak berat sebelah. Cinta saya menghadapi rakyat di Ujung Padang sama dengan cinta menghadapi rakyat di Kota Kinabalu. Mahasiswa mengerumuni saya di Universiti Kebangsaan meminta tandatangan sama dengan kerumunan mereka di Universiti Gadjah Mada. Membaca khutbah Jumaat di Masjid Negara di Kuala Lumpur sama dengan membaca khutbah di Masjid al-Azhar Jakarta. Dan semua, saya hadapi dengan Bahasa yang satu."(Mengenang 100 Tahun HAMKA, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, 2008 ms 89).                                                                                                             

 4. Malah pendirian ini ditegaskan secara tuntas oleh Buya Hamka di dalam majlis Konvokesyan Universiti Kebangsaan Malaysia ke-2 tahun 1975 saat menerima gelar kehormatan Doctor Honororis  Causa dengan mengatakan, "Negara Malaysia tetangga karib, serumpun seasal, seadat, sekebudayaan dengan Negara tempat saya dilahirkan, Republik Indonesia." (Mengenang 100 HAMKA, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, 2008, ms89)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 5. PENDIDIKAN UMMATIK

  Pendidikan Ummatik bermaksud setiap Muslim wajib mempersiapkan dirinya melalui sistem pendidikan berterusan bagi melaksanakan peranan yang diwajibkan Allah SWT kepadanya sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran iaitu peranan sebagai Hamba Allah (Ad Zhariyat 51:56), Khalifah Allah (Al-Baqarah 2:30), Rahmat Allah (Al-Anbiya 2:143), Khayra Ummah (Ali Imran 3:110) dan Ummatan Wasatan (Al-Baqarah 2:143).

  Buya Hamka adalah seorang tokoh Ulama Inspiratif, Mufakkir dan Murabbi. Melalui Tafsir Al-Azhar khususnya dan karya-karya yang lain seperti Tasauf Moden, Sejarah Umat Islam, Pelajaran Agama Islam, Falsafah Hidup, Lembaga Hikmah, Mutiara Filsafat, beliau sentiasa menekankan ciri-ciri Pendidikan Ummatik yang mana fokusnya ialah umat dan paksi kehidupannya adalah akhirat.

  Bagi Buya Hamka yang melalui zaman penjajahan Belanda, Jepun, Orde Lama dan Orde baru, fokus utama para ulama dan pendakwah ialah untuk menyelamatkan aqidah umat, menguatkan persatuan dan ukhuwwah umat, mempertahankan syariat dan membangunkan Negara agar kekhalifahan kembali ke tangan umat Islam.

  Umat Islam pasca kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah dirancang oleh penjajah Barat untuk berpecah dan lemah agar ianya tidak mungkin boleh bangun semula sebagaimana sebelumnya. Namun, umat Islam mampu bangkit semula dengan bermunculan Gerakan Dakwah membangkitkan jiwa tauhid dikalangan generasi muda.

  Pendidikan Ummatik yang menjadi paksi Gerakan Dakwah ini telah mencetuskan semangat kesatuan, dan semangat ukhuwwah dikalangan anak muda. Laungan Biz Bir Ummetiz, Kita Satu Ummah!, We are One Ummah!, Wahdah. Wahdah Islamiyyah! lebih dari 200 pemimpin muda Islam dari seluruh dunia sebagaimana yang berlaku di 12th International Youth Gathering, Union of NGOS in the Islamic world di Kuala Lumpur pada 1 Februari 2015 baru-baru ini menggambarkan sesuatu yang positif dan memberangsangkan mengenai masa depan umat Islam. Kesedaran untuk bersatu semakin kuat di kalangan generasi muda. Pendidikan Ummatik sudah menjadi satu keperluan yang mendesak.

  MODEL IMAM BADIUZZAMAN SAID NURSI

  Seorang tokoh penyelamat aqidah Bangsa Turki yang hidup sezaman   dengan Buya Hamka iaitu Imam Badiuzzaman Nursi (1877-1960), yang juga melalui pengalaman dan cabaran yang sama bagi memperjuangkan nasib umat Islam telah menggariskan tiga cabaran umat pasca kajatuhan Khilafah Uthmaniyyah yang mesti ditangani iaitu Kejahilan, Kemiskinan dan Perpecahan. Ketiga penyakit ni disuntik kebatang tubuh umat agar ianya sentiasa lemah dan tidak mampu untuk bangkit semula untuk membebaskan diri dari penjajahan. Formula penyelesaian bagi Imam Badiuzzaman Said Nursi ialah dengan umat kembali kepada ajaran Al-Quran. Kitab Tafsir Risalah Al-Nur bersifat tematik atau maudhu'i adalah jawapan beliau kepada cabaran pasca penjajahan tadi. Said Nursi menumpukan perhatiannya kepada generasi muda bagi membangunkan jiwa mereka dengan cahaya Al-Quran. Hasilnya, tidak sampai 80 tahun Turki dilanda badai Sekularisasi, pada tahun 2002, Turki sudah kembali ke akar Islamnya dengan kemenangan politik Islam ke atas politik sekular. 

  SERUAN KEMBALI KE MASJID

  Bagi Buya Hamka pula, formula penyelesaiannya ialah kembalikan semula peranan masjid sebagaimana yang asal, iaitu peranan Masjid di zaman Rasulullah SAW. Masjid berfungsi sebagai nadi pemerintahan Negara. Di sinilah segala perancangan dan persiapan dibuat bagi mengurus Negara. Di sinilah juga pusat Tarbiah, tempat Rasulullah SAW mendidik umat. Seruan mendirikan solat di Masjid bermaksud menguatkan Habluminallah (hubungan dengan Allah) dan Hamliminannas (hubungan dengan manusia).

  Inilah antara tujuan utama maka terdirinya Masjid Agung Al-Azhar di Jakarta. Masjid al-Haram Makkah dan Masjid al-Nabawi atau al-Haramain sejak abad ke-15 terkenal sebagai pusat melahirkan para ulama seluruh dunia. Ulama-ulama yang tersohor seperti Syeikh Abdul Rauf Sinkili, Sheikh Yusof Tajul Khalwati al-Makasari, Sheikh Abdul Samad al-Palembani, Sheikh Daud al-Fatani adalah antara alumni al-Haramain yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan Islam di Alam Melayu sekitar abad ke-17.

  Impian Buya Hamka ialah dengan terdirinya Masjid Al-Azhar, Jakarta ini, maka peranannya untuk menjadi pusat tarbiah bagi melahirkan para ulama dan pusat perkembangan dakwah akan menjadi realiti.

  Kalau Said Nursi mempunyai  Kitab Risalah al-Nur, Buya Hamka mempunyai Kitab Tafsir al-Azhar sebagai formula penyelesaian umat.

  BUYA HAMKA PEMANGKIN KESATUAN UMAT SERANTAU

  Sosok  peribadi Buya Hamka yang berwatak lembut, namun berprinsip, karismatik dan inklusif wajar dijadikan pemangkin ke arah kesatuan umat serantau ke tahap yang lebih mantap. Umat Islam di Malaysia amat menghormati, malah menyanjungi keilmuan Buya Hamka. Masyarakat Minang tentu lebih lagi menyayangi beliau. Gerakan Dakwah seperti Wadah Pencerdasan Umat, Angkatan Belia Islam Malaysia, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia telah lama menjadikan Buya Hamka sebagai rujukan dakwah dan sumber inspirasi.

  Para Pejuang Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Universiti Kebangsaan Malaysia telah menjadikan Buya Hamka sebagai ikon pejuang Bahasa Melayu. Malah insitusi milik Pemerintah ini telahpun memberi pengiktirafan tertinggi akan sumbangan besar beliau.

  Berdirinya Muzium HAMKA di tempat kelahirannya di Danau Maninjau adalah manifestasi keakraban yang terjalin antara dua bangsa serumpun yang asalnya satu, berpisah dek kerana penjajahan. Untuk ke depan, wajar sekali usaha memantapkan lagi kesatuan umat ini berlaku di sektor lain selain dakwah dan Bahasa Melayu.

  Memang natijah dari Pendidikan Ummatik ialah umat kembali bersatu dalam kesatuan aqidah, bertindak umpama satu badan, tolong menolong atas dasar ukhuwwah Islamiyyah dan tiada siapa yang mampu memecahbelahnya lagi.

  Rasanya apabila kesatuan ini dapat dicapai dalam masa terdekat, maka usaha untuk umat kembali merebut kekhalifahan dalam erti kata menjadi kuasa besar dunia sebagaimana Khilafah Uthmaniyyah dahulu, bukanlah lagi mimpi di siang hari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

 

          

Program Membina Keluarga (WAP) : Keluarga Mawaddah WaRahmah di Jalan Da'wah

SUNGAI RAMAL- Bertempat di Dewan Syura Kolej Dar Al-Hikmah, Program Membina Keluarga WADAH-ABIM-PKPIM (PMK-WAP) telah dirasmikan oleh  Dato' Dr. Siddiq Fadzil pada 14 Disember 2014. Bertemakan 'Keluarga Mawaddah WaRahmah di Jalan Da'wah', objektif utama program ini adalah untuk menyediakan ruang perkenalan yang selesa dan Islamik di kalangan warga muda WAP agar mempermudah proses membina keluarga.

 

Program ini dianjurkan sebagai inisiatif bagi membantu generasi muda WAP yang menghadapi kesukaran dalam mencari pasangan hidup berpunca daripada beberapa suasana semasa dan khidmat yang diberikan adalah percuma. Polisi kerahsiaan di antara peserta dan pentadbir akan dilaksanakan sepanjang proses serta beberapa panduan dan peraturan prosedur telah ditetapkan bagi menjaga kehormatan dan privacy semua pihak.

Borang program PMK-WAP ini boleh dimuat turun di sini http://www.wadah.org.my/borang-brosur.html

 

Majlis Minum Pagi bersama Presiden di tapak Pusat Dakwah & Tarbiyah WADAH

SEPANG - Majlis minum pagi bersama Presiden WADAH, Dato' Dr. Siddiq Fadzil di tapak bangunan Pusat Dakwah dan Tarbiyah WADAH di Kg. Sg. Merab, Sepang telah diadakan pada 18 Disember 2014. Turut hadir bersama pimpinan dan ahli-ahli WADAH Pusat, Saudara Fazril Saleh dari PKPIM serta sebahagian penyumbang wakaf lantai. Majlis minum pagi ini diadakan bagi melihat sendiri keadaan terkini proses pembangunan PDTW yang dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun hadapan, in shaa Allah.

 

Dato' Siddiq Fadzil dalam ucapannya menyeru agar ahli-ahli WADAH dan para penderma agar tidak jemu untuk menginfaqkan harta di jalan dakwah kerana ia merupakan amalan yang memberi pahala berterusan. Maklumat terkini berkaitan perkembangan pembangunan dan hal-hal yang berkaitan dengannya turut disampaikan oleh ahli jawatankuasa pembangunan, En. Nur Mukhlis b. Sahid kepada semua yang hadir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persidangan Meja Bulat: Pengukuhan Tarbiyah Jamaah MAKTAB (WAP)

KAJANG - Persidangan Meja Bulat: Pengukuhan Tarbiyah Jamaah MAKTAB (WAP) telah diadakan pada 20 Disember 2014 bertempat di Bilik Syura, Kolej Dar Al-Hikmah. Persidangan ini dihadiri oleh wakil WAP dari setiap negeri dan ia diadakan bagi membincangkan isu-isu berbangkit berkaitan jamaah serta mengukuhkan pengurusan organisasi tarbiyah jamaah. 

Presiden WADAH, Ybhg. Dato' Dr. Siddiq Fadzil dalam ucapan beliau bertajuk 'Peranan Murabbiy dalam Konteks Jamaah' menekankan bahawa proses tarbiyyah sejak awal lagi diberi penekanan luar biasa oleh jamaah. Ini kerana sistem pendidikan telah dirosakkan oleh sistem sekular dan ini memerlukan pendidikan semula – re-educating

Menurut beliau, tradisi Usrah – “kumpulan belajar bersama” yang diketuai oleh naqib ini telah dimasyarakatkan pada masa kini. Tradisi gerakan meletakkan usrah itu sangat penting kerana tarbiyyah amat diutamakan. Walaubagaimanapun, ada di kalangan ahli-ahli yang kegiatannya hanyalah tarbiyyah dan tiada yang lain. Hal ini tidak seharusnya berlaku kerana tarbiyyah ibarat bengkel untuk pembaikan dan penambahbaikan supaya keluar dan berprestasi. Dinamika usrah tidak harus semata-mata berusrah tanpa ada projek dakwah. 

Dato' Dr. Siddiq Fadzil juga menekankan bahawa Ar-Rasul Muhammad s.a.w. merupakan Murabbiy Teragung kerana Baginda berjaya mendidik golongan sahabat yang unggul. Dimensi kemurabbiyyan yang ada dalam diri Ar-Rasul perlu dilihat dan dijadikan sumber renungan kerana ianya luar biasa dan dianggap satu mukjizat (mukjizat kependidikan). Andai Rasulullah s.a.w tidak punya apa-apa mukjizat sekalipun, namun kejayaan Baginda mendidik dan membentuk peribadi pengikutnya sudah cukup membuktikan kenabiannya kerana para sahabat juga merupakan murabbiy sepanjang zaman selepas Rasulullah s.a.w hingga hari ini.

 

Sistem Tarbiyyah WAP perlu meletakkan Naqib yang Murabbiy atau Murabbiy yang Naqib. Naqib bukan hanya memberikan ilmu, tetapi juga memimpin usrah sedangkan Murabbiy punya tanggungjawab Tarbawiy yang lebih luas. Buku 'Taklim al Muta'allim' - kitab thurath dalam pendidikan yang ditulis oleh Al-Zanujiy, membicarakan cara memilih guru serta kekuatan pendidikan yang tidak ada dalam sistem pendidikan sekarang. Buku ini yang telah diterjemah ke dalam Bahasa Inggeris bertajuk 'Methods of Learning' - menggambarkan keseriusan orang Barat untuk melahirkan pendidik yang terbaik dari kalangan mereka. Hal ini kerana, apabila seseorang itu berguru, dia bukan sekadar mendapat ilmu, tetapi turut membentuk peribadi.  

 

Menurut beliau lagi, pendidikan merupakan  pengutuhan dan penyempurnaan insan kerana tugas seorang murabbiy bukan terbatas kepada penyampai ilmu sahaja tetapi juga membaiki diri insan – islah al nafs. 

Imam Hasan al Banna menyenaraikan 10 ciri-ciri murabbiy:-

1. Qawiyy al jism – kesihatan tubuh badan.
2. Matin al khuluq – kewibawaan moral, berakhlak tinggi.
3. Muthaqqaf al fikr – keterbukaan minda, membudayakan ilmu.
4. Qadir ‘ala al kasb – kemampuan menyara hidup, keusahawanan – enterprising spirit.
5. Salim al aqidah – kejituan aqidah, kemurnian iman.
6. Sahih al ‘ibadah – ketepatan beribadah, ibadat yang betul.
7. Mujahid li nafsih – keupayaan mengawal nafsu, bermujahadah.
8. Harithan ‘ala waqtih – peka terhadap masa, sensitif kepada waktu, tidak meleret tanpa kesedaran.
9. Munazzam di shuúnih – tertib segala urusan, pengurusan tidak berselerak.
10. Nafi ‘an li ghayrih – berbakti, bermanfaat kepada orang lain, berkhidmat kepada masyarakat.

 

Sumber Catatan: Hisyam Pahang dan Prof. Mohd Fauzan (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152962685903606&set=a.448646798605.248291.502893605&type=1)